Włókiennictwo

 

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

oferuje

szkolenia stacjonarne i on-line

z zakresu włókiennictwa i odzieżownictwa

przeznaczone dla:

 • pracowników działów produkcyjnych,
 • pracowników magazynów,
 • pracowników nadzoru technicznego.

W zależności od potrzeb grupy docelowej proponujemy zapoznanie z podstawami lub przypomnienie, rozszerzenie, uaktualnienie wiedzy z zakresu wybranych technologii mechanicznej i chemicznej obróbki włókien oraz materiałoznawstwa włókienniczego i odzieżowego.

Zapewniamy:

 • dostosowanie zakresu i treści szkolenia do specyfiki produkcji firmy,
 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych prowadzących – doktorów nauk inżynieryjno-technicznych z praktyką zawodową i długoletnią praktyką w pracy pedagogicznej,
 • dobre warunki lokalowe i przyjemną atmosferę pracy.

Sprawy organizacyjne i finansowe ustalane są indywidualnie

 

Przykładowa tematyka szkoleń* 

Nazwa szkolenia (kursu/ warsztatu szkoleniowego)

Sugerowana liczba godzin**

 

Chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych – podstawy kolorystyki, wiedzy o barwnikach i barwieniu

20

 

Barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z włókien wełnianych

20

 

Barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z włókien bawełnianych

20

 

Barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z wybranych włókien syntetycznych

20

 

Materiałoznawstwo włókiennicze/odzieżowe

20

Materiałoznawstwo włókiennicze/odzieżowe dla pracowników magazynów

20

Metody identyfikacji składu oraz badania przydatne przy jakościowaniu tkanin i dzianin przeznaczonych na odzież

20

 

Wymagane właściwości tkanin i dzianin przeznaczonych na odzież

20

* ) istnieje możliwość dostosowania tematyki do potrzeb klienta lub przygotowanie kursu o tematyce zaproponowanej przez klienta

**) ilość godzin zależy od potrzeb klienta

Przykładowe programy szkoleń

Włókiennictwo – materiałoznawstwo włókiennicze

Kategoria szkolenia – zamknięte/otwarte

Cel usługi

Zapoznanie słuchaczy z:

 • właściwościami fizycznymi, chemicznymi, technologicznymi i użytkowymi surowców i wyrobów włókienniczych,
 • wytwarzaniem i klasyfikacją podstawowych wyrobów włókienniczych,
 • właściwościami technologicznymi i użytkowymi surowców i gotowych wyrobów włókienniczych.

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o włóknach.
 2. Pozyskiwanie, właściwości i zastosowanie naturalnych włókien roślinnych (np. bawełna) i zwierzęcych ( np. wełna, jedwab).
 3. Ogólne zasady formowania włókien chemicznych.
 4. Właściwości i zastosowanie wybranych włókien sztucznych (np. celulozowych) i syntetycznych ( np. poliamidowych, poliestrowych, poliakrylonitrylowych).
 5. Zasady otrzymywania przędzy.
 6. Zasada powstawania, budowa i właściwości tkanin.
 7. Podstawowe procesy wykończenia tkanin ( barwienie, drukowanie, apreturowanie).
 8. Procesy wytwarzania, budowa i właściwości dzianin.
 9. Błędy tkanin i dzianin.
 10. Charakterystyka innych wyrobów włókienniczych (np. włóknin, przędzin, filców).
 11. Właściwości tkanin (higieniczne, wytrzymałościowe, estetyczne, konfekcyjne i inne) decydujące o ich przeznaczeniu.
 12. Tendencje rozwojowe surowców, tkanin i dzianin.

Grupa docelowa:

 • pracownicy magazynów i działów handlowych,
 • pracownicy laboratoriów zakładowych i nadzoru technicznego,
 • plastycy – projektanci odzieży.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia

Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek surowców i wyrobów włókienniczych,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są proste badania, pozwalające na identyfikację surowców i oznaczenie właściwości tkanin i dzianin.

 

Odzieżownictwo – właściwości tkanin i dzianin przeznaczonych na odzież

Kategoria szkolenia – zamknięte/ otwarte

Cel usługi

Zapoznanie słuchaczy z:

 • wytwarzaniem i klasyfikacją tkanin i dzianin,
 • właściwościami fizycznymi, chemicznymi, technologicznymi i użytkowymi tkanin i dzianin,
 • metodami badań najistotniejszych właściwości technologicznych i użytkowych tkanin i dzianin.

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o włóknach roślinnych, zwierzęcych, sztucznych i syntetycznych.
 2. Identyfikacja włókien.
 3. Zasady wytwarzania przędzy.
 4. Podstawowe badania przędzy i nici.
 5. Zasady wytwarzania i budowa tkanin.
 6. Klasyfikacja tkanin.
 7. Procesy wytwarzania i budowa dzianin.
 8. Podstawowe procesy wykończenia tkanin i dzianin.
 9. Błędy tkanin i dzianin.
 10. Wpływ splotów na właściwości tkanin i dzianin.
 11. Badanie struktury tkanin i dzianin (np. wymiarów liniowych, gęstości liniowej, masy, wrobienia).
 12. Wskaźniki trwałości tkanin i dzianin (np. odporność na wypychanie, ścieranie, rozdzieranie).
 13. Właściwości decydujące o estetycznym wyglądzie tkanin i dzianin (np. odporność na pilling i mięcie).
 14. Właściwości higieniczne tkanin i dzianin (np. przewiewność i ciepłochronność).
 15. Inne właściwości tkanin i dzianin przeznaczonych na odzież (np. higroskopijność, wodochłonność, wodoodporność, odporność wybarwień, zmiana wymiarów, trwałość zaprasowań, wytrzymałość szwów).

Grupa docelowa:

 • pracownicy magazynów i działów handlowych,
 • pracownicy laboratoriów zakładowych i nadzoru technicznego,
 • plastycy – projektanci odzieży.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia

Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek tkanin i dzianin,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są proste badania, pozwalające na identyfikację surowców i oznaczenie właściwości tkanin i dzianin.

 

Włókiennictwo – chemiczna obróbka wybranych włókien naturalnych i syntetycznych

Kategoria szkolenia – zamknięte/ otwarte

Cel usługi

 Celem usługi jest zapoznanie słuchaczy z:

 • podstawami kolorystyki,
 • podstawami wiedzy o barwnikach i barwieniu,
 • technologią wykończenia wyrobów włókienniczych w celu nadania im określonych walorów użytkowych i estetycznych.

Program szkolenia

 1. Obróbka wstępna i bielenie włókien bawełnianych i wełnianych.
 2. Podstawy kolorystyki.
 3. Podstawowe wiadomości o barwnikach i barwieniu.
 4. Barwniki i środki pomocnicze do barwienia wybranych włókien naturalnych i syntetycznych.
 5. Mechanizm i parametry procesu barwienia wybranych włókien naturalnych i syntetycznych.
 6. Charakterystyka stosowanych metod barwienia.
 7. Błędy barwienia.
 8. Szkodliwy wpływ barwników na organizm ludzki i środowisko.
 9. Chemiczne uszlachetnianie tkanin.
 10. Mechaniczne i termiczne uszlachetnianie tkanin.
 11. Schematy technologiczne wykończenia wybranych rodzajów tkanin.

Grupa docelowa:

 • pracownicy produkcji,
 • nadzoru technicznego,
 • magazynów,
 • działów handlowych,
 • laboratoriów zakładowych.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia

Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, katalogów próbek wyrobów włókienniczych, kart kolorów,
 • dyskusji,
 • warsztatów, w trakcie których wykonywane są proste badania, pozwalające na ocenę jakości wybarwień.

Informacje dodatkowe

Ze względu na bardzo szeroki zakres wiedzy objęty szkoleniem możliwe jest doprecyzowanie przez klienta tematyki zajęć.  Może ono obejmować np. tylko barwienie, obróbkę mechaniczną albo koncentrować się na wybranym rodzaju surowca.

Włókiennictwo – podstawy kolorystyki, wiedzy o barwnikach i barwieniu

Kategoria szkolenia – zamknięte/ otwarte

Cel usługi

Celem usługi jest zapoznanie słuchaczy:

 • z podstawami kolorystyki,
 • z podstawami wiedzy o barwnikach,
 • z podstawami wiedzy o barwieniu włókien.

Program szkolenia

1. Podstawy kolorystyki:

 • koło barw,
 • powstawanie barwy przedmiotu,
 • cechy barw,
 • zestawienia barw,
 • pomiar barwy.

2. Podstawy wiedzy o barwnikach:

 • fizykochemiczne podstawy barwności,
 • użytkowy podział barwników,
 • nazewnictwo handlowe barwników,
 • charakterystyka chemiczna poszczególnych grup barwników,

3. Podstawy wiedzy o barwieniu:

 • barwienie włókien celulozowych,
 • barwienie włókien białkowych,
 • barwienie włókien syntetycznych,
 • barwienie mieszanek włókien.

4. Błędy barwienia i trwałości wybarwień.

Grupa docelowa:

koloryści, pracownicy farbiarni, nadzoru technicznego, laboratoriów zakładowych i działów handlowych.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia

Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
 • pogadanki,
 • dyskusji.