O nas

Szkoła Przedmiotów Ścisłych powstała w 2013 roku i jest firmą wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Siedziba firmy znajduje się w Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej 56.

Firma  specjalizuje się w prowadzeniu kursów i korepetycji z chemii, fizyki, matematyki i mechaniki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony uczniów szkół podstawowych i średnich na różne formy zajęć wyrównawczych, wspomagających w przygotowywaniu się do egzaminów oraz poszerzających wiedzę i kształtujących umiejętności z przedmiotów ścisłych. Tematyka i zakres prowadzonych zajęć są zgodne z aktualnymi podstawami programowymi oraz wymaganiami egzaminacyjnymi. Prowadzone są zajęcia indywidualne i w kilkuosobowych grupach, co pozwala na dostosowanie tematyki, metod nauczania, tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. Stosowane są aktywizujące metody nauczania oraz wykorzystywane są multimedialne pomoce dydaktyczne, dzięki czemu możliwe jest optymalne wykorzystanie czasu zajęć i osiągnięcie założonego celu.

Szkoła Przedmiotów Ścisłych organizuje i  prowadzi teoretyczne szkolenia z zakresu:

 • prawa (np. prawa pracy, prawa przewozowego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego),
 • wybranych technologii mechanicznej i chemicznej obróbki włókien,
 • materiałoznawstwa włókienniczego i odzieżowego

adresowane do  przedsiębiorców, instytucji i klientów indywidualnych. Zakres, poziom oraz ilość godzin szkoleń z zakresu włókiennictwa, odzieżownictwa i prawa są każdorazowo modyfikowane i dostosowywane do wymagań osób zainteresowanych.

Firma dba o wysoki poziom kadry dydaktycznej. Zajęcia prowadzą nauczyciele dyplomowani z długoletnim stażem pracy w różnych typach szkół i z doświadczeniem egzaminatorów egzaminów zewnętrznych, inżynierowie i prawnicy z praktyką zawodową.

                                                                                                  Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy

                                                                                                                                                                                dr inż. Ewa Marczak

Dr inż. Ewa Marczak
 • absolwentka Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w Łodzi w zakresie Chemicznej Technologii Włókna - Chemiczna Obróbka Wyrobów Włókienniczych;
 • ukończone:
 • Studium Pedagogiczne,
 • Studia Podyplomowe dla nauczycieli zorganizowane przez Instytut Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej w Łodzi,
 • Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Łodzi,
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • Szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji komputerowego systemu przygotowania produkcji InvenTex ver. 8.4 PL,

oraz inne liczne kursy i szkolenia dotyczące podstaw programowych, sprawdzania i oceniania zadań na egzaminie zewnętrznym, pracy z uczniem;

 • doświadczenie zawodowe:
 • 7-letni staż pracy w zakładzie włókienniczym na stanowisku specjalista technolog,
 • udział w projektach racjonalizatorskich oraz współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Bawełnianego w Łodzi, dotycząca opracowania technologii produkcji tkanin,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator OKE w Łodzi,
 • ponad 20-letni staż pracy pedagogicznej jako nauczyciel przedmiotów ścisłych i zawodowych w różnych typach szkół,
 • organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń w Szkole Przedmiotów Ścisłych,
 • prezentacje na konferencjach naukowych i publikacje w czasopismach.