Matematyka

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Programy prowadzonych zajęć są zgodne z aktualną podstawą programową i każdorazowo dostosowywane do potrzeb i możliwości ucznia. Standardowy czas trwania jednej lekcji to 60 minut. Prowadzone są zajęcia indywidualne lub w niewielkich grupach. Ceny zajęć ustalane są indywidualnie. Zapisy odbywają się przez cały rok.

 

                                                      Szkoła  Przedmiotów Ścisłych

oferuje indywidualne i grupowe zajęcia z

matematyki

dla uczniów szkół podstawowych i średnich

 

Proponujemy:

 • pomoc w przygotowaniu do egzaminu po szkole podstawowej, matury, egzaminów poprawkowych, konkursów i olimpiad,
 • doraźną pomoc zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • indywidualną pracę z uczniem przez cały rok, również w wakacje i ferie.

Zapewniamy:

 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych nauczycieli,
 • dobre warunki lokalowe i bezstresową atmosferę pracy,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia.

Zapisy odbywają się w ciągu całego roku

 

 

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

zaprasza na indywidualne lub grupowe zajęcia z

matematyki

przygotowujące do egzaminu maturalnego w 2021 r.

 

Proponujemy:

 • powtórzenie całości materiału objętego programem nauczania na wybranym poziomie,
 • ćwiczenie umiejętności przewidzianych w aktualnych podstawach programowych,
 • pracę z arkuszami egzaminacyjnymi.

Zapisz się już teraz!

Możliwe rozpoczęcie współpracy w ciągu całego roku.

 

 

 

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

zaprasza na indywidualne lub grupowe zajęcia

„Matematyka dla najmłodszych”

adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów młodszych klas szkół podstawowych

 

Proponujemy:

 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • ćwiczenie umiejętności przewidzianych w aktualnych podstawach programowych,
 • pracę z dziećmi uzdolnionymi w kierunku przedmiotów ścisłych,
 • pracę z dziećmi mającymi problemy z matematyką.

 Zapisy na zajęcia w grupach: sierpień - wrzesień 2020 r.

Możliwe rozpoczęcie współpracy w ciągu całego roku

 

Propozycje kursów przygotowujących do egzaminów

Nazwa kursu Sugerowana liczba godzin*
Matematyka - przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej (zajęcia indywidualne lub grupowe)

30

Matematyka - przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym  (zajęcia indywidualne lub grupowe)

60

 

Matematyka - przygotowanie do poprawkowego egzaminu maturalnego (zajęcia indywidualne lub grupowe) 40

*) ilość godzin zależy od potrzeb klienta