Fizyka

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Programy prowadzonych zajęć są zgodne z aktualną podstawą programową i każdorazowo dostosowywane do potrzeb i możliwości ucznia. Standardowy czas trwania jednej lekcji to 60 minut. Prowadzone są zajęcia indywidualne lub w niewielkich grupach. Ceny zajęć ustalane są indywidualnie. Zapisy odbywają się w ciągu całego roku.

 

 

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

oferuje indywidualne i grupowe zajęcia z

fizyki

dla uczniów szkół podstawowych i średnich

 

Proponujemy:

 • pomoc w przygotowaniu do matury, egzaminów poprawkowych, konkursów i olimpiad,
 • doraźną pomoc zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • indywidualną pracę z uczniem przez cały rok, również w wakacje i ferie.

Zapewniamy:

 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych nauczycieli,
 • dobre warunki lokalowe i bezstresową atmosferę pracy,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia.

 

 

 

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

zaprasza na indywidualne i grupowe zajęcia z

fizyki

 przygotowujące do egzaminu maturalnego w 2021 r.

 

  Proponujemy:

 • powtórzenie całości materiału objętego programem nauczania,
 • ćwiczenie umiejętności przewidzianych w aktualnych podstawach programowych,
 • pracę z arkuszami egzaminacyjnymi.

Zapisz się już teraz!

Możliwe rozpoczęcie współpracy w ciągu całego roku

 

 

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

zaprasza na indywidualne i grupowe zajęcia z

fizyki

przygotowujące do egzaminu maturalnego,

adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących w szkole fizykę na poziomie podstawowym.

 

  Proponujemy:

 • realizację materiału objętego programem nauczania na poziomie rozszerzonym,
 • ćwiczenie umiejętności przewidzianych w aktualnych podstawach programowych,
 • pracę z arkuszami egzaminacyjnymi.

Pamiętaj!

Przygotowanie wymaga czasu i dużego nakładu pracy

Zdecyduj się jak najwcześniej

 

 

Szkoła Przedmiotów Ścisłych

oferuje zajęcia z

mechaniki (statyka i dynamika)

dla uczniów szkół średnich i studentów

 

Proponujemy:

 • pomoc w przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów,
 • doraźną pomoc zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Zapewniamy:

 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych nauczycieli,
 • dobre warunki lokalowe i bezstresową atmosferę pracy.

 

 

Propozycje kursów przygotowujących do egzaminów

Nazwa kursu

 

Sugerowana liczba godzin*

Fizyka - przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (zajęcia indywidualne lub grupowe)

60

 

Fizyka - przygotowanie do poprawkowego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (zajęcia indywidualne lub grupowe)

40

Fizyka - przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym (zajęcia indywidualne lub grupowe dla uczniów realizujących w szkole fizykę na poziomie podstawowym)

150

*) ilość godzin zależy od potrzeb klienta